Nếu trên thanh trạng thái điện thọai Android của bạn xuất hiện icon dấu cộng mà bạn không biết icon đó hiển thị cho thông báo nào, thì icon đó là do bạn đang bật chế độ tiết kiệm dữ liệu di động. Để ẩn icon này bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

tat-icon-dau-cong-tren-thanh-trang-thai-android
Tắt ICON thanh trạng thái Android

Cách tắt icon dấu cộng trên thanh trạng thái Android

Đầu tiên, vào Cài đặt và chọn Kết Nối

tat-icon-dau-cong-tren-thanh-trang-thai-android
Tắt ICON thanh trạng thái Android

Tiếp theo, chọn Tiết kiệm dữ liệu

tat-icon-dau-cong-tren-thanh-trang-thai-android
Tắt ICON thanh trạng thái Android

Sau khi tắt tiết kiệm dữ liệu thì ICON dấu cộng cũng ẩn đi trên thanh trạng thái

tat-icon-dau-cong-tren-thanh-trang-thai-android
Tắt ICON thanh trạng thái Android

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here