cat-hinh-anh-theo-hinh-dang-trong-word-33

Cách cắt hình ảnh theo hình dạng trong Word

Bạn tải hình ảnh từ Internet và sau đó thêm vào Word để làm bài báo cáo hấp dẫn hơn. Nhưng...
excel

15 hàm xử lý Date và Time phổ biến trong Excel

Trong Excel, quản lý dữ liệu kèm với từng mốc thời gian cụ thể cho phép chúng ta qui hoạch được số liệu để...
cach-tao-bieu-do-hinh-que-trong-microsoft-excel-25-1

Cách tạo biểu đồ hình que trong Excel

Trong Excel bạn có thể dễ dàng tạo biểu đồ với nhiều tùy chọn có sẵn. Tuy vậy vẫn có nhiều kiểu hiển thị...