Trang chủ Blog Hướng dẫn sử dụng thẻ HTML trong TextView Android

Hướng dẫn sử dụng thẻ HTML trong TextView Android

Trong lập trình Android, ngoài việc sử dụng các dòng lệnh để thay đổi font, màu sắc, kích thước văn bản bạn còn có thể sử dụng kết hợp các cặp thẻ HTML được hỗ trợ trong TextView để thực hiện.

TextView trong Android hỗ trợ các cặp thẻ HTML sau:

TagsFormat
b, strongBold
iItalics
uUnderline
subSubtext
supSupertext
bigBig
smallSmall
ttMonospace
h1 … h6Headlines
fontFont face and color
blockquoteFor longer quotes
brLinefeed

Cách sử dụng thẻ HTML trong TextView Android

 • Thẻ <b></b>, <strong></strong>: im đậm chữ. Ví dụ nếu bạn muốn in đậm thì đặt nội dung giữa 1 trong 2 cặp thể trên như sau:<strong>Nội dụng</strong> hoặc để in đậm toàn bộ nội dung thì bạn chỉ cần đặt như sau: <strong> Nội dung
 • Thẻ <i></i>: sẽ tạo ra chữ in nghiêng. Ví dụ: <i>Nội dung</i>
 • Thẻ <u></u>: gạch chân văn bản.
 • Thẻ <sub></sub> hoặc <sup></sup>: tạo khoảng cách giữa các hàng văn bản.
 • Thẻ <big></big>: tăng kích thước văn bản.
 • Thẻ <small></small>: giảm kích thước văn bản.
 • Thẻ <tt></tt>: tạo độ rộng các con chữ bằng nhau.
 • Thẻ <h1></h1>… <h6></h6>: thẻ tiêu đề, tăng kích thước, in đậm chữ.
 • Thẻ <font></font>: dùng để thay đổi font chữ và màu chữ. Tuy vậy trong TextView bạn chỉ sử dụng được để thay đổi màu chữ. Ví dụ: để thay đổi màu văn bản bạn sử dụng <font color=” màu sắc “> Nội dụng </font>. Màu sắc có thể là {black, green, grey, blue, purple….} hoặc là mã màu {#ffffff,#000000….}
 • Thẻ <blockquote></blockquote>: định dạng như trich dẫn nội dung.
 • Thẻ <br>: xuống dòng trong văn bản.

Một số ví dụ thẻ HTML trong TextView Android

Ví dụ 1: <font color=”#bf360c”><strong><sub><big>Ghi chú 2

huong-dan-su-dung-the-html-textview-android

Ví dụ 2:<sub><font color=”#880e4f”>làm báo cáo<br> làm bài tập toán học</font><br><font color=”#1a237f”><big><tt>gọi cho mẹ.

huong-dan-su-dung-the-html-textview-android

Lưu ý: để sử dụng nhiều màu trong một văn bản bạn cần sử dụng </font> để đóng thẻ <font> phía trước đó lại trước khi thêm thẻ <font> mới.

Cách hiển thị HTML lên TextView trong Android

textview.setText(Html.fromHtml(your_text_content_html_tags), TextView.BufferType.SPANNABLE);Code language: CSS (css)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây