Trang chủ Blog Cách tạo File php kết nối đến Database trong PhpMyAdmin

Cách tạo File php kết nối đến Database trong PhpMyAdmin

Khi xây dựng một ứng dụng Android/ IOS có kết nối đến Database PhpMyAdmin, chắc chắn bạn phải có chuỗi kết nối mới có thể truy xuất, ghi hay chỉnh sửa thông tin lưu trữ trong đó.

Tuy vậy, nếu bạn khai báo chuỗi kết nối ở từng File thì sẽ khiến việc trở nên phức tạp mỗi khi thay đổi. Thay vào đó bạn có thể tạo một File riêng để chứa các thông tin kết nối đến Database và gọi nó từ các File khác khi sử dụng đến.

Cách tạo File php kết nối đến Database trong PhpMyAdmin

Để tạo một kết nối đến Database bạn sẽ cần phải có các thông tin sau:

  • host: là tên/ địa chỉ Host, nơi lưu trữ Database.
  • username: tên tài khoản cho phép sử dụng Database.
  • password: mật khẩu truy cập của username.
  • database: tên database kết nối.

Khi đã có các thông tin trên thì bạn sẽ xây dựng được 1 File kết nối riêng như sau:

Ví dụ: tạo file db-connect.php với nội dung sau và lưu vào thư mục trên host của bạn.

<?php
$host="your_host";
$username="your_user";
$password="your_pw";
$database="your_db";
$conn=mysqli_connect($host,$username,$password,$database);
mysqli_query($conn,"SET NAMES 'utf8'");
if (mysqli_connect_error())
{
echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}
else
{ echo "Success to connect to MySQL"; }
?>
Code language: PHP (php)

Sau đó bạn có thể kiểm tra lại bằng cách sử dụng trình duyệt Web. Như bạn thấy trong đoạn lệnh trên sẽ hiện là:

  • Success to connect to MySQL: nếu kết nối thành công.
  • Failed to connect to MySQL: nếu kết nối không thành công.
ao-file-php-ket-noi-den-database-mysql-47-1

Và để gọi sử dụng File kết nối này từ các file khác bạn có thể khai báo như sau:

<?php
include "db-connect.php";
$query="SELECT * FROM category ORDER BY idcategory";
$data=mysqli_query($conn, $query);
?>
Code language: PHP (php)

Trên là cách tạo một File kết nối đến Database PhpMyAdmin và bạn có thể tùy chỉnh cho kết nối đến Database của riêng mình. Hy vọng bài chia sẻ hữu ích với bạn.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây