Home Downloads Tải công cụ FileZilla – quản lý truy cập tập tin từ...

Tải công cụ FileZilla – quản lý truy cập tập tin từ xa

FilleZilla là một công cụ mã nguồn mở miễn phí, giúp bạn có thể truy cập và quản lý tập tin trên Hosting, Server hay các thiết bị có tạo kết nối FTP Server.

create-ftp-account-hosting-hawkhost

Link tải 64bit:
https://dl3.cdn.filezilla-project.org/client/FileZilla_3.41.2_win64.zip?h=bUXJlQJaLVTWQqsnJl-jLQ&x=1553935123
--------------------
Link tải 32bit:
https://dl3.cdn.filezilla-project.org/client/FileZilla_3.41.2_win32.zip?h=H3ANQ-XIxJwyliGTReIvnw&x=1553935123

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here